Salgsfremmende Virkemidler for Økt Salg...

..profilering som gir ditt firma en profil å være stolt av...

"du skal ikke bare synes... du skal selge mer også..."

Tidligere Design
For Manesjen

Forsiden...
HøstPlakater...
Visning for Dæhlie
Ombygging
Julehus 1
Julehus 2
Trær

Annet

Hjem

"dekor & reklame"

Denne laminerte og trykte plakaten ble brukt i forbindelse med innredningen og visningen av Bjørn Dæhlie's Leilighetskompleks i Holkebylia - Nannestad...

Dette er en langt mer kostbar variant enn den du er ute etter nå. Grunnen er all teksten, som i hovedsak er skrevet og tilrettelagt her....

og... Slikt tar tid å få korrekt...

Etter hva jeg kjenner til, fikk Bjørg god respons!


Merk deg her at teksten er litt uklar. Dette fordi bildet er sterkt komprimert for hurtig å lastes over web!


Copyright 2000 - 2022 - Laminering i Store Formater fra Plastlaminering.com. All Rights Reserved Worldwide.