makuleringsmaskin - makulator : makuleringsmaskiner og makulatorer fra Plastlaminering.com - Effektive makulatorer og makuleringsmaskiner som får oppgaven unna i en fei!
"du skal ikke bare synes... du skal selge mer også..."

Laminerings & Kontormaskiner

Lamineringsmaskin Hjem
Epost Ta Kontakt Her!

Laminator & LamineringsMaskin

Lamineringsmaskin A4, A3, A2 Laminator, IDKortlaminator
Storformat Rullaminator LamineringsMaskin

Kuttemaskiner - SkjæreMaskiner

Skjæremaskin - Kuttemaskin :>
Stapelkutter Storformat
Giljotinkutter Storformat
Rulleskjærer Storformat
Javelin KeenCut SteelTrak Storformat Skjære linjal

Innbindingsmaskin Spiral Innbinder Utstyr

InnbindingsMaskin Spiral Innbinder
Innbindingsmaskin Stålspiral Innbinder
Plastspiral Innbinder

PlastkortSkriver - ID Kort Printer & IDKort Rekvisita

PlastkortSkriver
Id-Kort Printer

Falsemaskiner & Brettemaskiner


Falsemaskin - BretteMaskin

Makulator - Makuleringsmaskin - Makulerings Rekvisita

MakuleringsMaskiner - Makulatorer
Industri Makulatorer & Industri MakuleringsMaskiner

Brevåpnere - Brevvekter - Vingregistre - Telefonarmer - Papirbor

BrevÅpner
BrevVekt Elektrisk

VingRegister
TelefonArm

PapirBor - Hullmaskin


Andre Tjenester
LamineringsRekvisita
Storformat Laminering Oppdrag

Storformat Plot & Laminering: Info

Hvorfor Trenger man Laminere?
Hva Bør Du Laminere?

Ta Kontakt Her!

Resursser & Lenker::

Nyttige Lenker & Resursser
Nyttig Info om Laminering!

Ta Kontakt Her!

Laminering: 7 Gode Grunner Til Å Laminere...

Laminering: Kunder - Eksempler & Referanser::

Julehus 1 Laminert Plakat i Stort Format!

"Makulatorer & Papir Makuleringsmaskin fra Plastlaminering.com"

"Profesjonelle Makulatorer og Makuleringsmaskiner Sparer deg Viktig Tid, Ergrelser og Penger! - For en mer rasjonell og effektiv hverdag..."Olympia PS 18 CD - Strimmel Makulator

Olympia PS 18 CD er en Tiltalende Strimmelmakulator med praktisk design.

Makulatoren tar liten plass og den har en Solid plastbøtte for makulert papir.

Makuleringsmaskinen Passer utmerket for hjemmekontoret. Ikke minst da den tar liten plass.

Kapasitet på 6 ark av gangen og en Strimmelbredde på det makulerte papiret på 7mm.

Ellers har makulatoren Automatisk Start og Stopp, såvel som Reversering for/ved papirstopp...

Avfallskapasitet for det makulerte avfallet på 11 liter.

En Hastighet ved makulering på 2,5 m. pr min.

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90
Olympia PS 24 CD - Cross Cut Makulator

Olympia PS 24 CD Cross Cut er en Tiltalende og praktisk Cross Cut Makulator.

Makuleringsmaskinen Tar liten plass og den er god og Stillegående.

MakuleringsKabinettet for makulert papir trekkes ut på den smale siden så den Tar liten plass.

Du har en makulerings Kapasitet på 7 ark av gangen.

Kuttstørrelse på det makulerte papiret /makulatorstrimlene på 4 x 45 mm.

Automatisk start stopp. Og Revers ved papirstopp

Avfallskapasitet for det makulerte avfallet på 12 liter.

Makulatoren har en Hastighet under makulering med 2,8 m. pr min.

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90
Olympia PS 28 Cross Cut Makulator

Olympia PS 28 CrossCut er en CrossCut Makulator med et Praktisk design og enkelt brukergrensesnitt.

Makuleringsmaskinen Tar liten plass.

Den er ikke minst Robust. Den er kjapp og kanskje ikke minst viktig:

Du får en Stillegående makulator her!

Denne makuleringsmaskinen Egner seg UTMERKET der flere sitter sammen, som f.eks. i et kontorlandskap, eller liknende...

Makulatoren har en Kapasitet på hele 10 ark av gangen, som er rimelig bra for en makuleringsmaskin av denne størrelsen!

Kuttstørrelse på det makulerte papiret er:> 4 x 45 mm.

Du har Automatisk Start og Stopp funksjon, samt Reversering ved papirstopp!

Avfallsvolum 15 liter

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90
Olympia ECS 518 Cross Cut Makuleringsmaskin

Cross Cut Makulatoren Olympia ECS 518 er en Tiltalende makuleringsmaskin med praktisk design og anvendelighet.

Du får en Cross Cut Makulator som er Meget stillegående.

Ikke minst fordi den er stillegående og såpass kjapp (selv om den er liten), så er denne Makulatoren Absolutt Ideell der flere sitter sammen.

Du har videre Sepaprat oppsamling for makulerte CD og plastkort.

Kapasitet på hele 18 ark pr makuleringkjøring.

Kuttstørrelse på det makulerte papiret på 4 x 44 mm.

Du har Automatisk start stopp, som gjør makuleringen kjappere, samt Reversering ved papirstopp.

Avfallsvolum for det makulerte papiret på hele 28 liter.

Se denne CrossCut makulatoren: Olympia ECS 518 i aksjon på videoen nedenfor. Trykk play!

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90
Olympia PS 706 Crosscut Makulator. 75 ark automatisk Makulering

Dette begynner å bli saker!: Olympia PS 706 CrossCut makulatoren Makulerer hele 75 ark i slengen, og den gjør det praktisk talt Automatisk,

Du makulerer også CD og plastkort lekende lett med denne makuleringsmaskinen!.

Denne makulatoren er Meget stillegående, noe som gjør den absolutt Ideell i kontorlandskap og kontor miljøer der flere sitter sammen.

Du har Separat oppsamling av makulerte CD'er og plastkort, slik at du trygt kan resirkulere plast der plast hører hjemme, og resirkulere papir der det hører hjemme på en miljøvennlig måte!

Makuleringsstørrelse - kuttstørrelse på det makulerte papiret er 3 x 9 mm.

Automatisk start stopp funksjon forenkler makuleringen, samt du har Reversering ved papirstopp.

Avfallsvolum for det makulerte papiret er på hele 23 liter

Se denne CrossCut makuleringsmaskinen i aksjon på videoen nedenfor. Trykk play!

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90
Olympia ECS 625 Cross Cut Makulator

Olympia ECS 625 Cross Cut Makulator er en makuleringsmaskin med Stor kapasitet i tiltalende og praktisk design.

Makulatoren er Meget stillegående. Og det gjør den særdeles Ideell der flere sitter sammen i kontorlandskaper eller liknende kontormiljøer.

Makuleringsmaskinen har en Sepaprat oppsamling av makulerte CD'er og plastkort. Dette gir deg en miljøvennlig og sikker mulighet for gjenbruk og resirkulering av papir og plas!

Kapasiteten på denne makulatoren er hele 25 ark.

Kuttstørrelse på det makulerte papiret er på:> 4 x 44 mm.

Automatisk start stopp funksjon forenkler makuleringen, samt du har Reversering ved papirstopp.

Avfallsvolum for det makulerte papiret er på hele 35 liter, så du sparer tid og trenger ikke tømme makuleringsmaskinen så ofte før den er full!

Se denne CrossCut makuleringsmaskinen i aksjon på videoen nedenfor. Trykk play!

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90HSM Profesjonelle Makulatorer
Tyske Makuleringsmaskiner Toppkvalitet!HSM Securio B22 - Cross Cut Makulator for Profesjonell Bruk

HSM Securio B22 - Cross Cut Makulator er en Robust og Stillegående makuleringsmaskin for Profesjonell Bruk, som for deg og kontormiljøer der dere legger vekt og skjønner nytteverdien og effektiviteten med skikkelige hjelpeverktøy og midler!

Det at makulatoren er stillegående, gjør den ikke minst egnet i åpne kontormiljøer der flere brukere deler makuleringsmaskinen mellom seg...

Støynivå: >> 56 db

Makulatoren har en Innmatingsbredde på hele 24 cm.

Makuleringsmaskinen har Automatisk start stopp funksjon, som sterkt forenkler Makuleringen, samt du har AutoReversering av makulatoren ved papirstopp.

Makulatorens Avfallskapasitet er på hele 33 liter.

Strimmelbredde - Kuttstørrelse:>> 4,5 x 30 mm.

MakuleringsHastigheten er på hele 3,9 m/min, så maskinen er rimelig kjapp!

Arkkapasiteten for makulering er på hele 10 ark av gangen, som er meget bra for en CrossCut Makulator!

Dimensjoner på denne makulatoren: H:B:D 605x395x317

Sikkerhetsnivå: P4

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90

Vekt på makulatoren er:>> 12,5 kg, en kraftig, robust og holdbar makuleringsmaskin her!

(CrossCut maskiner er KRAFTIGERE enn vanlige Strimmelmakuleringsmaskiner. Derfor den ekstra vekten!)
 

HSM Securio B24 2CD Profesjonell Strimmel Makulator : Tysk Toppkvalitet!

HSM Securio B24 Strimmelmakulator er en definitivt Robust, kjapp og Stillegående makuleringsmaskin.

Det at makulatoren er stillegående, i tillegg til at den har en stor kapasitet, gjør den utmerket egnet for kontormiljøer og kontorlandskap der flere sitter sammen og deler på makuleringsmaskinens makuleringskapasitet!

Støynivå: >> 56 db

Innmatingsbredde for papir til makulering er på hele 24 cm.

Automatisk start stopp funksjon forenkler Makuleringen, samt du har AutoReversering av makulatoren ved papirstopp.

Avfallskapasitet/ volum for det makulerte papiret er på hele 34 liter.

Strimmelbredde - Kuttstørrelse på det makulerte papiret er på:>> 3,9 mm.

Makuleringsmaskinen har en Hastighet under makuleringen på 3,9 m pr. min.

Arkkapasitet på hele 26 ark kan makuleres av gangen!

Dimensjoner H:B:D 605x395x317

Sikkerhetsnivå: P2

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90

Vekt på makulatoren er:>> 18 kg, så du får en kraftig, robust og holdbar makuleringsmaskin her!HSM Securio B24 4CD Cross Cut Makulator for Profesjonell Bruk

HSM Securio B24 - Cross Cut Makulator er en Robust og Stillegående makuleringsmaskin for Profesjonell Bruk, som for deg og kontormiljøer der dere legger vekt og skjønner nytteverdien og effektiviteten med skikkelige hjelpeverktøy og midler!

Det at makulatoren er stillegående, gjør den ikke minst egnet i åpne kontormiljøer der flere brukere deler makuleringsmaskinen mellom seg...

Støynivå: >> 56 db

Makulatoren har en Innmatingsbredde på hele 24 cm.

Makuleringsmaskinen har Automatisk start stopp funksjon, som sterkt forenkler Makuleringen, samt du har AutoReversering av makulatoren ved papirstopp.

Makulatorens Avfallskapasitet er på hele 34 liter.

Strimmelbredde - Kuttstørrelse:>> 4,5 x 30 mm.

MakuleringsHastigheten er på hele 3,9 m/min, så maskinen er rimelig kjapp!

Arkkapasiteten for makulering er på hele 15 ark av gangen, som er meget bra for en CrossCut Makulator!

Dimensjoner på denne makulatoren: H:B:D 605x395x317

Sikkerhetsnivå: P4

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90

Vekt på makulatoren er:>> 20,5 kg, så du får en kraftig, robust og holdbar makuleringsmaskin her! (CrossCut maskiner er KRAFTIGERE enn vanlige Strimmelmakuleringsmaskiner. Derfor den ekstra vekten!)HSM Securio B26 4CD Cross Cut Makulator for Profesjonell Bruk

HSM Securio B26 - Cross Cut Makulator er en Robust og Stillegående makuleringsmaskin for Profesjonell Bruk, som for deg og kontormiljøer der dere legger vekt og skjønner nytteverdien og effektiviteten med skikkelige hjelpeverktøy!

Det at makulatoren er stillegående, gjør den ikke minst egnet i åpne kontormiljøer der flere brukere deler makuleringsmaskinen mellom seg...

Støynivå: >> 56 db

Makulatoren har en Innmatingsbredde på hele 28 cm.

Makuleringsmaskinen har Automatisk start stopp funksjon, som sterkt forenkler Makuleringen, samt du har AutoReversering av makulatoren ved papirstopp.

Makulatorens Avfallskapasitet er på hele 55 liter.

Strimmelbredde - Kuttstørrelse:>> 4,5 x 30 mm.

MakuleringsHastigheten er på hele 3,9 m/min, så maskinen er rimelig kjapp!

Arkkapasiteten for makulering er på hele 15 ark av gangen, som er meget bra for en CrossCut Makulator!

Dimensjoner på denne makulatoren: H:B:D 605x395x317

Sikkerhetsnivå: P4

Makulator fåes også i Sikkerhetsnivå 5. Makulert strimmelbredde er da på 1,9 x 15 mm

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90
HSM Securio B32 2CD Strimmel Makulator for Proff og Kontorbruk

Strimmelmakuleringsmaskinen HSM Securio B32 er en robust og profesjonell Strimmel Makulator for kontoret.

Du får en absolutt stillegående makuleringsmaskin, som således egner seg utmerket i kontorlandskaper der flere deler den samme makulatoren!

( Støynivå: >> 56 db )

Makulatorens Innmatingsbredde for papir til makulering på hele 31 cm >> slik at også A3 ark kan makuleres med letthet!

Makuleringsmaskinen har Automatisk start stopp funksjon, som sterkt forenkler Makuleringen, samt du har AutoReversering av makulatoren ved papirstopp.

Makulatorens Avfallskapasitet er på hele 82 liter!

Strimmelbredde - Kuttstørrelse:>> 3,9 mm.

MakuleringsHastigheten er på hele 3,9 m/min, så maskinen er rimelig kjapp. Ikke minst med tanke på arkkapasiteten på makulatoren...

Arkkapasiteten for makulering er på hele 26 ark av gangen, som er superbra...

Dimensjoner på makuleringsmaskinen: H:B:D > 793x497x398

Sikkerhetsnivå: P2

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90

Vekt på makulatoren er:>> 25,5 kg, så du får en kraftig, robust og holdbar makuleringsmaskin her!
Securio B32 4CD Cross Cut Makuleringsmaskin for Profesjonelt Kontorbruk og deg som vil ha valuta for pengene!

Securio B32 - Cross Cut Makulatoren er definitivt en Robust, kjapp og profesjonell makuleringsmaskin for kontoret.

Du får en absolutt stillegående makuleringsmaskin, som således egner seg utmerket i kontorlandskaper der flere deler den samme makulatoren!

( Støynivå: >> 56 db )

Makulatorens Innmatingsbredde for papir til makulering på hele 31 cm >> slik at også A3 ark kan makuleres med letthet!

Makuleringsmaskinen har Automatisk start stopp funksjon, som sterkt forenkler Makuleringen, samt du har AutoReversering av makulatoren ved papirstopp.

Makulatorens Avfallskapasitet er på hele 82 liter!

Strimmelbredde - Kuttstørrelse:>> 4,5 x 30 mm.

MakuleringsHastigheten er på hele 3,9 m/min, så maskinen er rimelig kjapp. Ikke minst med tanke på arkkapasiteten på makulatoren...

Arkkapasiteten for makulering er på hele 15 ark av gangen, som er superbra for en CrossCut Makulator!

Dimensjoner på makuleringsmaskinen: H:B:D > 793x497x398

Sikkerhetsnivå: P4

Makulator Lagerføres også i Sikkerhetsnivå 5.

Securio B32 CrossCut Kan bestilles i Sikkerhetsnivå 6.

Makulator med sikkerhetsnivå 5 på Makulering gir makulert strimmelbredde på 1,9 x 15 mm.

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90

Vekt på makulatoren er:>> 27 kg, så du får en kraftig, robust og holdbar makuleringsmaskin med HSM Securio B32 Cross Cut!Securio B34 2CD Strimmel Makulering for Profesjonelt og Kontorbruk!

Securio B34 Strimmel Makulator er en absolutt Robust, kjapp og profesjonell makuleringsmaskin for kontoret og kontormiljøer...

Du får en særdeles stillegående makuleringsmaskin, som bl.a. av samme grunn egner seg utmerket i kontorlandskaper der flere deler den samme makulatoren!

( Støynivå: >> 56 db )

Makulatorens Innmatingsbredde for papir til makulering på hele 31 cm >> slik at også A3 ark kan makuleres med letthet!

Makuleringsmaskinen har Automatisk start stopp funksjon, som sterkt forenkler Makuleringen, samt du har AutoReversering av makulatoren ved papirstopp.

Makulatorens Avfallskapasitet er på hele 100 liter!

Strimmelbredde - Kuttstørrelse:>> 3,9 mm.

MakuleringsHastigheten er på hele 5,3 m/min, så maskinen er ekstremt kjapp! Ikke minst med tanke på arkkapasiteten på makulatoren...

Arkkapasiteten for makulering er på hele 31 ark av gangen

Dimensjoner på makuleringsmaskinen: H:B:D > 845x541x439

Sikkerhetsnivå: P2

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90

Vekt på makulatoren er:>> 34,5 kg, hvilket betyr at du får en kraftig, robust og holdbar makuleringsmaskin i HSM Securio B34 strimmel!Securio B34 4CD Cross Cut Makulator for Kjapp og Proff Makulering på kontoret!

Denne Securio B34 CrossCut Makuleringsmaskinen er en særdeles Robust, kjapp og profesjonell makuleringsmaskin for kontoret og kontorlanskapet!

Du får en særdeles stillegående makuleringsmaskin, som bl.a. av samme grunn egner seg utmerket i kontorlandskaper der flere deler den samme makulatoren!

( Støynivå: >> 56 db )

Makulatorens Innmatingsbredde for papir til makulering på hele 31 cm >> slik at også A3 ark kan makuleres med letthet uten å måtte brettes først!

En Robust Makuleringsmaskin med Automatisk start / stopp funksjon, som sterkt forenkler Makuleringen, samt du har AutoReversering av makulator ved papirstopp.

Avfallskapasitet Makulator: 100 liter!

Strimmelbredde - Kuttstørrelse:>> 4,5x30 mm.

Hastighet Makulering: 4,8 m/min. Robust og superkjapp makuleringsmaskinmaskin!

Arkkapasitet for makulering hele 20 ark av gangen som er meget bra for en CrossCut Makulator!)

Dimensjoner på makuleringsmaskinen: H:B:D > 845x541x439

Sikkerhetsnivå: P4

Makulator Lagerføres også i Sikkerhetsnivå 5.

Securio B34 CrossCut Kan bestilles i Sikkerhetsnivå 6 og 7.

MERK: Makulator med sikkerhetsnivå 5 på Makulering gir Makulert strimmelbredde på 1,9 x 15 mm.

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90

Vekt på makulatoren er:>> 42 kg. Det betyr at du får en særdeles kraftig, robust og holdbar makuleringsmaskin med HSM Securio B34 CrossCut!Securio B35 4CD Crosscut Makulator :: Høykvalitets Tysk Profesjonell Storkapasitets CrossCut Makuleringsmaskin for kontorlandskapet

Securio B35 CrossCut Makulator gir deg en Høykvalitets Tysk Profesjonell Storkapasitets CrossCut Makulateringsmaskin som hjelper deg få unna den kjedelige makuleringen i en fei!

Du får en særdeles Robust, kjapp og profesjonell makuleringsmaskin for kontoret og kontorlanskapet, som sparer deg mye tid, penger og unødvendige ergrelser...

Du får du en høykvalitets, kjapp og stillegående makuleringsmaskin, som egner seg utmerket i kontorlandskaper der flere deler samme makulator!

( Støynivå: >> 56 db )

Makulator Innmatingsbredde for papir til makulering på hele 40 cm >> slik at også A3++ ark kan makuleres med letthet!

Makuleringsmaskin m. Automatisk start stopp funksjon, som sterkt forenkler Makuleringen, samt du har ekstra sikkerhet med AutoReversering av makulator i tilfelle av papirstopp.

Makulatorens Avfallskapasitet er på hele 130 liter!

Strimmelbredde - Kuttstørrelse:>> 4,5x30 mm.

MakuleringsHastigheten er på hele 6,0 m/min, så maskinen er ekstremt kjapp! Ikke minst med tanke på arkkapasiteten på makulatoren...

Arkkapasiteten for makulering er på hele 26 ark av gangen som er meget bra for en CrossCut Makulator!)

Dimensjoner på makuleringsmaskinen: H:B:D > 936x580x550

Sikkerhetsnivå: P4

Makulator Lagerføres også i Sikkerhetsnivå 5.

Securio B35 CrossCut Kan bestilles i Sikkerhetsnivå 6 og 7.

MERK: Makuleringsmaskin m. sikkerhetsnivå 5 på Makulering gir Makulert strimmelbredde 1,9 x 15 mm.

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90

Vekt makulator er:>> 54,4 kg. Som betyr at du får en særdeles kraftig, robust og holdbar makuleringsmaskin med HSM Securio B35 CrossCut!Securio P36 2CD Strimmel Makulator :: Høykvalitets Tysk Profesjonell Storkapasitets Strimmel Makulator

Kjøp denne Securio P36 Strimmel Makuleringsmaskin og du får en Robust Høykvalitets Tysk Profesjonell Storkapasitets Strimmel Makulator som får makuleringen unna kjapt og effektivt!

Du får særdeles Robust, kjapp og profesjonell makuleringsmaskin for kontoret og kontorlanskapet, som sparer deg mye tid, penger og unødvendige ergrelser...

Høykvalitets, kjapp og stillegående makulator, som egner seg utmerket i kontorlandskaper der flere deler samme makuleringsmaskin!

( Støynivå: >> 56 db )

Innmatingsbredde Makulator for papir til makulering på hele 33 cm >> slik at også A3 ark kan makuleres med letthet!

Makuleringsmaskin har Automatisk start stopp funksjon, som sterkt forenkler Makuleringen. Ekstra sikkerhet med AutoRevers på makulator for å unngå papirstopp!

Avfallskapasitet Makulator på hele 145 liter!

Strimmelbredde - Kuttstørrelse:>> 3,9 mm.

MakuleringsHastigheten er på hele 5,4 m/min, så maskinen er ekstremt kjapp! Ikke minst med tanke på arkkapasiteten på makulatoren...

Arkkapasitet for makulering på 32 ark av gangen!

Dimensjoner Makuleringsmaskin: H:B:D > 936x580x550

Sikkerhetsnivå: P2

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90

Vekt Makulator er:>> 64 kg. Dette betyr at du får en særdeles kraftig, robust og holdbar makuleringsmaskin i denne HSM Securio P36 2CD Strimmelmakulator!Securio P36 4CD Crosscut Makuleringsmaskin : Høykvalitets Tysk Profesjonell Storkapasitets CrossCut Makuleringsmaskin for kontorlandskapet!

Securio P36 4CD CrossCut Makulator gir deg en Høykvalitets Tysk Profesjonell Storkapasitets CrossCut Makulator som hjelper deg å få unna den kjedelige makuleringsjobben i en fei!

Du får en særdeles Robust, kjapp og profesjonell Makuleringsmaskin for kontoret og kontorlanskapet, som sparer virksomheten enorme mengder tid, penger og unødvendige ergrelser...

Høykvalitets, kjapp og stillegående makulator, som egner seg utmerket i kontorlandskaper der flere deler den samme makuleringsmaskin!

( Støynivå: >> 56 db )

Innmatingsbredde Makulator for papir til makulering på hele 33 cm >> slik at også A3 ark makuleres med letthet!

Makuleringsmaskin har Automatisk start - stopp funksjon, som sterkt forenkler Makuleringen, samt du har AutoRevers på makulator ved papirstopp.

Avfallskapasitet Makulator er på hele 145 liter!

Strimmelbredde - Kuttstørrelse:>> 4,5x30 mm.

MakuleringsHastighet på hele 6,0 m/min, så maskinen er ekstremt kjapp! Ikke minst med tanke på arkkapasitet på makulator...

Arkkapasitet for makulering er på 26 ark av gangen som er meget bra for en CrossCut Makulator!)

Dimensjoner Makuleringsmaskin: H:B:D > 936x580x550

Sikkerhetsnivå Makulering: P4

Makulator Lagerføres også i Sikkerhetsnivå 5.

Securio P36 CrossCut Kan bestilles i Sikkerhetsnivå 6 og 7.

Makulator med sikkerhetsnivå 5 på Makuleringen = Strimmelbredde 1,9 x 15 mm.

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90

Vekt på makulatoren er:>> 68 kg. Dette betyr at du får en særdeles kraftig, robust og holdbar makuleringsmaskin i HSM Securio B34 CrossCut!

Se CrossCut Makulatoren i aksjon på videoen nedenfor før du kjøper den! Trykk play!
HSM Securio P44 2CD Strimmel Makulator :: Topp Høykapasitets og Høykvalitets Tysk Profesjonell Strimmel Makuleringsmaskin for kontoret eller makuleringsrommet!

Du får et absolutt tiltalende praktisk design og en Robust Strimmel makuleringsmaskin...

Securio P44 Strimmel Makulator gir deg en Høykvalitets Tysk Profesjonell Storkapasitets Strimmel Makulator som hjelper deg få den kjedelige makuleringsjobben gjort i en fei med minimalt tidsforbruk og venting! Du får her en særdeles Robust, kjapp og profesjonell makuleringsmaskin for kontoret og kontorlanskapet, som sparer deg mye tid, penger og unødvendige ergrelser...

En høykvalitets, kjapp og stillegående makuleringsmaskin, som egner seg utmerket i kontorlandskaper der flere deler den samme makulatoren!

( Støynivå: >> 67 db )

Makulatorens Innmatingsbredde for papir til makulering på hele 40 cm >> slik at også A3 ark (og større) kan makuleres fort og med letthet!

Makuleringsmaskinen har Automatisk start stopp funksjon, som sterkt forenkler Makuleringen, samt du har AutoReversering av makulatoren ved papirstopp.

Makulatorens Avfallskapasitet er på hele 205 liter!

Strimmelbredde - Kuttstørrelse:>> 2,9 mm.

MakuleringsHastigheten er på hele 10,0 m/min, så maskinen er ekstremt kjapp! Ikke minst med tanke på arkkapasiteten på makulatoren...

Arkkapasiteten for makulering er på hele 60 ark av gangen som er ekstremt bra for en Strimmel Makulator!)

Dimensjoner på makuleringsmaskinen: H:B:D > 1024x700x592 mm

Sikkerhetsnivå: P2

Vekt på makulatoren er:>> 100 kg. Dette betyr at du får en særdeles kraftig, robust og holdbar makuleringsmaskin ved å investere i denne HSM Securio P44 Strimmelmakulatoren!

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90
HSM Securio P44 4CD Cross Cut Makulator :: Topp Høykapasitets og Høykvalitets Tysk Profesjonell Strimmel Makuleringsmaskin for kontoret eller makuleringsrommet..

Tiltalende og praktisk design. Stativ og lommer i antracit farge. Fleksibel, kan utvides til 20, 30 eller 40 lommers stativ.

Securio P44 Strimmel Makulatoren gir deg en Høykvalitets Tysk Profesjonell Storkapasitets Strimmel Makulator som hjelper deg å få unna den kjedelige makuleringsjobben i en fei! Du får her en særdeles Robust, kjapp og profesjonell makuleringsmaskin for kontoret og kontorlanskapet, som sparer deg mye tid, penger og unødvendige ergrelser...

En høykvalitets, kjapp og stillegående makuleringsmaskin, som egner seg utmerket i kontorlandskaper der flere deler den samme makulatoren!

( Støynivå: >> 67 db )

Makulatorens Innmatingsbredde for papir til makulering på hele 40 cm >> slik at også A3 ark (og større) kan makuleres fort og med letthet!

Makuleringsmaskinen har Automatisk start stopp funksjon, som sterkt forenkler Makuleringen, samt du har AutoReversering av makulatoren ved papirstopp.

Makulatorens Avfallskapasitet er på hele 205 liter!

Strimmelbredde - Kuttstørrelse:>> 3,9x40 mm.

MakuleringsHastigheten er på hele 6,0 m/min, så maskinen er ekstremt kjapp! Ikke minst med tanke på arkkapasiteten på makulatoren...

Arkkapasiteten for makulering er på hele 40 ark av gangen som er ekstremt bra for en Strimmel Makulator!)

Dimensjoner på makuleringsmaskinen: H:B:D > 1024x700x592 mm

Sikkerhetsnivå: P4

Makulator Lagerføres også i Sikkerhetsnivå 5.

Securio P44 CrossCut Kan bestilles i Sikkerhetsnivå 6 og 7.

MERK: Denne Makulatoren med sikkerhetsnivå 5 på Makuleringen gir makulert strimmelbredde på 1,9 x 15 mm.

Ta opp telefonen nå Ring for mer informasjon!

Ring Tel: 41 26 16 90

Vekt på makulatoren er:>> 105 kg. Dette betyr at du får en særdeles kraftig, robust og holdbar makuleringsmaskin ved å investere i denne HSM Securio P44 Cross Cut-makulatoren!


Profesjonelle Industri makuleringsmaskiner - Industri Makulatorer

Industri Makuleringsmaskiner - Profesjonelle Industrimakulatorer

Makuleringsrekvisita:

Plastsekker For Makuleringsmaskiner / Makulatorer:
HSM Securio B24: - : - 540 x 800 mm
Intimus 280, 302, 402: - : - 540 x 800 mm
Roto 300, 400: - : - 540 x 800 mm

HSM Securio B32, B34: - : - 850 x 1000 mm
Intimus 502: - : - 850 x 1000 mm
Roto 500 - : - 850 x 1000 mm

HSM Securio P36: - : - 1200 x 1200 mm
Intimus 444, 852, 602, 702: - : - 1200 x 1200 mm
Roto 600, Roto 700: - : - 1200 x 1200 mm

Intimus 15.90 og Intimus 16.50: - : - 1800 x 1500 mm
Intimus 14.95, 15.85 og Intimus 16.86: - : - 1800 x 1500 mm
HSM Securio P36: - : - 1200 x 1200 mm

Makuleringsolje For Makuleringsmaskiner / Makulatorer:
Flaske Makuleringsolje 250 ml, Pakning av 6 stk

VIKTIG!!
Det er ytterst VIKTIG at du passer Godt på at du oljer inn knivene på din CrossCut Makulator med jevne mellomrom, og at du bruker KUN GODKJENT Makuleringsolje For Makuleringsmaskiner for denne oppgaven!


Dersom du bruker andre typer oljer, kan du risikere at du skader, eller i verste fall ødelegger makuleringsverket (knivene) i makulatoren din, slik at effekten sterkt reduseres eller ødelegges!

Denne type olje er riktignok dyrere enn andre typer olje du kan få tak i på markedet, men disse oljene er som regel etsende, og det er det som tar knekken på makuleringsverket / knivene i makuleringsmaskinene.

Bruk av feil type olje vil gjøre at Garantien du får på Skjæreverkene / kniv-verket i makuleringsmaskinen din faller bort!

Så igjen:
>>> >> HUSK Godt på Alltid å bruke RIKTIG type makulerings-olje til din makulator!

Du får alltids korrekt makuleringsolje ved å ta kontakt her.

Ta opp telefonen nå Ring for informasjon om din makulator!!

Ring Tel: 41 26 16 90

Billige Makuleringsmaskiner - Profesjonelle Makulatorer


Ta kontakt for bestilling eller spørsmål!

Ta kontakt Ring Tel. 41 26 16 90

evt Send ePost Her!


Laminer Dokumentene og Plakatene dine!
De tar seg ikke bare bedre ut,
gir deg bedre respons og oppmerksomhet...

..De varer Lenger,
og du sparer verdifull tid og penger!

Trygg og Kjapp Laminering og Kapa-Montering
hos - www.plastlaminering.com

Ring Tlf: 41 26 16 90 Nå!


Jessheim - Gardermoen - Elverum

Sender over hele landet!

Forespørsler eller info pr. epost ordner du her!


Foretrukne Produkter og Tjenester innen Laminering, med Laminering av kart & proff Kartlaminering, foto laminering, montering på kapa plate, laminator / lamineringsmaskin, vekter, plastkortprinter, faks og kopimaskin, makulering, stanse og innbinding, kontormaskiner, Lamineringslommer, storformat laminator, bordlaminator, skjære og kuttemaskiner, papirbor, stanse maskiner, spiral innbinndingsmaskin, stålspiral, plastspiraler, Brevvekt og pakkevekter, kontorutstyr og rekvisita, lamineringrekvisita m.m.


Kontakt info: Tel 41 26 16 90 Support Ta Kontakt Her Nå!

Copyright 1999 - 2022 - PlastLaminering.com. All Rights Reserved Worldwide. - Alle Rettigheter Forbeholdt
Laminering, Lamineringsmaskiner, Kontormaskiner, Lamineringslommer, storformat laminator, kontor utstyr m.m.

Gamle Makulatorer og Makuleringsmaskin Modeller finner du her, under Makulatorer: Gamle Modeller/a>